تاريخ : شنبه ۵ اردیبهشت۱۳۹۴ | 14:17 | نویسنده : مجتبی( 7 )
بیا با هم بشنیم کنج یه شب
بشینیم چند تا ستاره بشمریم
نشون شهر همیشه روشنو
به دلی که غم نداره بسپریم
صدای لطیف امید دهنده ات رد بولیست بر جانم.
و شاید بداانی لحظه های بی تو بودنم زهر آگین است شاید بدانی!!
ماه بزرگ دنیای کوچکم !
اين بارفقط براي خودت مي نويسم، از گله و شکايت خبري نيست. هر چه هست صحبت از مهر است و وفايي که پاکِ پاک است.آري اين بار فقط براي تويي مي نويسم که آرزوهايت بوي شالي هاي شهرِ باران را مي دهد و نفس هايت انگار آغشته به عطرِ بنفشه هايي است که فقط در کرانه ي خزر مي رويد.
سلام برتو؛ تويي که حرفهایت گاهي به تلخيِ "لال دانه هايي " (1)است که در کودکي به جاي تمشک نوشِ جان کرده ام.در نبودت جایت همیشه خالیست ، حرفهایت را قایم کردم تو صندوقچه ، که عطرش نپرد. که عطرش را باد ندزدد .و صندو غچه را بو می کشیدم . حیف ، می ترسیدم رایحه ات زود تمام شود .
آهنگ اسمت، عجیب به دل می نشیند . دل آدم را می لرزاند و اشک را بر حلقه ی چشم می دواند...
دلم می خواهد برایت بنویسم ، حتی اگر مهمترین کارها رو داشته باشم همه را به تو ترجیح می دهم و فقط می خواهم بنویسم برای تووو....
امروز به وقت گل سرخ ، عطر اردیبهشت ماه را می پاشند توی کوچه ما... بوی یاس و رازقی همه صحن و سرای خانه را پرمی کند... می گویند قرار است چشمهایت از سمت پسین دلگشا فرا برسد بر شیفتگی جانم...
تمام پاسبان ها از چند روز پیش راه بر نا سپاسی سرما بسته اند... من هی شمع روشن می کنم و تو فرا می رسی... هی شعله می کشم و می وزی بر هیاهوی جانم...از راه که بیایی تمام تاک ها را هلهله برمی گیرد.... غزل می شوی توی هرم دهانم.... تو را نفس می کشم .. بی آنکه بدانم خزیده ام گوشه ی آرام بر نگاهت... هنوز عطر تو غوغا می کند در بهاری که روز ناب دنیایت است با تو هم نفس بوده ام میان این همه لکنت...
من زبانم سنگین شده است و به اعتراف خود می کوشم و کلمه نمی شوم و تو می شنوی بی واژگی شیدایی ام را... بریز جرعه ای دیگر بر سیاه مستی سومین شب روزهایی از این ماه خدا(ارديبهشت) ...ماهی که عاشقی دارد...سفر دارد ...قدم دارد...

................................

پ-ن-1- لال دانه: تخم گياهي که در لنگرود "پيلام" و در حوالي رشت "شوند"ناميده مي شود و خوردني نيست ؛ من درکودکي به جاي تمشک خورده ام

پ-ن-2-آمدنت مبارکتاريخ : دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ | 14:40 | نویسنده : مجتبی( 7 )
وقتی می رفتی
شوق یك روز نقاش شدن
 در دلم مرد!

......

در چرخ و فلك افكارم
خوب می گردی
سیزده بدر پیشكشتتاريخ : شنبه ۱۵ فروردین۱۳۹۴ | 14:41 | نویسنده : مجتبی( 7 )
جدايي در زبانش بود

روي پك قليان

قهوه خانه چي آن را آورد

اما به طعم دلخواه تو

جدايي دود قلبي بود كه محو مي شد

بالاي آسمان تو

به رنگ نگاه تو

جدايي در افكار تو لول مي خورد

تو خودت نمي فهميدي

و دود،دود سخن مي گفتي

و غلغل خشم مي تراويدي

جدايي يك كلمه است

و دريا دريا روح دارد

اما تو ..

نفهميدي......تاريخ : سه شنبه ۲۶ اسفند۱۳۹۳ | 14:2 | نویسنده : مجتبی( 7 )

بايد باشي....

می گویی ته بي حوصلگي هايم گير كرده ام...

وقتي به من و اخم هاي در هم تنيده ام مي نگري دوست داشتني تر مي شوي...

 و پشت سرهم بودنت رو فرياد ميزني ...

نگفتم ..!ميدانم! وقتي كه اخم ميكني دوست داشتني تر مي شوي ،

حرف نزده! قانعم....

بودنت،از واجبات است .....

مثل هوا!

مثل آب..!

تو بايد باشي ...

جان مي دهم براي لحظه لحظه هاي بودنت.... ...

اخم هايت باز ميشوند....

 دل قرص باش ...!!

اينجا كسي پر رو نمي شود...!

.

.

.

و من هنوزم به درمانگاه چشم هايت ايمان دارم

تو كه نباشي سده با جمعيت بيست و اندي هزار نفريش خالي خاليستتاريخ : یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ | 14:34 | نویسنده : مجتبی( 7 )

هر روز وقتي  كت و شلوارم را به تن مي كنم بين منطق كت شلواري و  آن شلوارهاي لي كه گاهي مي پوشم گير مي كنم كه فرق منطق ها در پوشيدن است  يا در ديدهاا...

بعضي ها با شلوار پارچه اي سير ميكنند دائم الپارچه ايند و بعضي ها دائم لي...و بعضي ها هم فله اي حال ميكنند...ميخواهم بگويم خيلي وقت ها در خيلي از روش هاي زندگي هم همينطوريم....

بعضي  صبحها صداي  قراضه خري مي آيد كه  با آن وانت داغون سفيد رنگش فرياد ميزند: قراضه خريداريم...آهن ..و...

هر روز داد مي زند  قراضه مي خرم  و من از پنجره ی سمت راننده! با همان منطق كت شلواريم  مينگرمش كه در عقب ماشينش چه در چنته دارد....

به اين فكر ميكنم كه بازهم خدا پدر اين قراضه خر را بيامرزد  كه گاهي سكوت اين اطراف را ميشكند به اين فكر ميكنم انگار تنها موجودات زنده اين  محله همين گنجشكان  روي درختانند و يا گربه هاي كه از روي گرسنگي فريادهايي را جاري ميكنند و كسي  نيست....

خيلي ها را صبح مي بينم! همه زنده اند!! اما  انگار چندان توجهي به زندگي ندارند...يا بهتر بگويم  چندان معتقد به زندگي نيستند در اين برهوت....

چند صد متر پايين تر انگار مردمانش به خواب ابدي، جان داري رفته اند اين را از اينجا فهميدم كه ديروز پارچه سياه رنگي بر در يكي از خانه ها خودنمايي مي كرد و خيلي ها تسليت مي گفتند  اما هيچ تسلايي از ديوار كناري و همسايگان نيست....

 جلوتر كه رفتم ديدم جواني براي خانه اش پنجره هاي دو جداره خالي ميكند ....پنجره هاي دو جداره هم تازگي ها مد شده اند  انگار براي همين آدم هاي اين زمانه ساخته شده اند چون وقتي درخانه هستي هيچ صدايي به گوشت نمي رسد و فكر ميكني در اين شهر فقط و فقط تو زنده هستي و كسي نيست....و مقصد هيچ صدايي به اتاقك تو نيست....

ما مردم اين ديار دير زمانيست يكديگر را نمي شناسيم تنها درخت ها و درختان تاك هستند كه مرموز  از ديوارهاي آجري سرك ميكشند و به هم عرض ادبي ميكنند....

و بازهم قراضه فروش صدا مي كند...

قراضه فروش...چيزي براي فروش اينجا نيست ...

باور كن....

تو بيا مردانگي كن و قدري تكاپو...روح زندگي بفروش ...تاريخ : شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ | 14:52 | نویسنده : مجتبی( 7 )

روزگار هم مثل تمام آنچه كه بايد بگذرد ميگذرد و گذر زمان خيلي چيزها رو تغيير مي دهد وقتي پسران و پدران ديروز با زحمت صبح را شب  مي كردند سالها ميگذرد

 ميدانيم كه اكثر بچه هاي اين منطقه فرزند كشاورز بوده اند يا كشاورزي  مي كرده اند وقتي صبح آخرين روزهاي بهاري براي يك تولكي دنبال كلاه حصيري و يك فانوسخه مي گشتي سالها ميگذرد و يك ناشتاي دلچسب در كنار جوبي روان ميخوردي و خستگي ساعت ها دولا و راست شدن را ازت ميگرفت خيلي وقت ها ميگذرد. (اگرچه هنوز هم اين نوع كار كردن رو مي توان ديد اما خيلي خيلي كم شده وصد البته دستگاهي) اين روزهاا انگار ديگر اين ويرانه ها با ما غريب است و بوي كاهگل به مشاممان كه ميخورد انگار بوي نا آشنايي را استشمام ميكنيم و تا به كوچه هاي تاريك و كوچك ميرسيم دلمان ميگيرد.انگار اين ديوارهاي دمده بوي مردگي ميدهد.بوي فراموشي همه جا رو پركرده و از خيلي چيزهاا همه به راحتي گذشتيم

پاساژهاي بزرگ بتني و شيشه اي ،خيابان هاي بزرگ و شيك،عصر اينترنت و ماهواره و تبلت و گوشي هايي كه حالا تمام زندگي را در خودش خلاصه كرده عجيب ما رو احاطه كرده اند و شديم آدمهاي امروزي و به اصطلاح متمدن...تفكراتمان رفت به سمت فردا و فرداهاي بهتر!!

خشت هاي خام گلي را  در كوره پختيم كوچه ها قديمي را با منطق لدر خراب كرديم دعاهايي را خوانديم و تاريخمان را دفن كرديم از بالاي ساختمان هاي غول پيكر براي صداقت خشت ها چشمك زديم و شديم كسي كه نه ديروزش را دارد و نه امروز را نه متمدن است و نه بي تمدن.......

زماني بود كه با يك 500 توماني همه چيز ميخريديم و تازه برايمان پولي هم مي ماند زماني كه پسرها به دخترها براي هم حريمي قايل بودند و به هم توو نمي گفتند!! حرف از ان روزهاي است كه  يك پدر براي 8سر عيال خود كار ميكرد همان روزهايي كه  پدر كشاورزي ميكرد و مادر آش لاخلي مي پخت و هنوز هم اينقدر زير چشمانشان چين و چروك پيدا نشده بود.

همان روزهايي كه توي خيابان ها فقط پيكان ميديدي و هركس پيكان نويي ميخريد انگاري بهترين ماشين دنياا رو خريده !همان وقت هايي كه دامادها چند روز قبل از عروسيشان انگار دنيا را بهشون  داده بودند و محضر خانه ها فقط وفقط مخصوص عقدنامه بود و حالاا اونجا ماشين ها و زمين را و...به عقد آدم در مي آورند  و داماد امروزي هم انگاري اتفاق خاصي برايشان رخ نمي دهد.همان روزهايي كه فقط نوشابه بود وكيك و نوشابه بهترين خوردني دنيا بود و اين همه نوشيدني ها مختلف نبود. همان وقت هايي كه فقط يك نوع بستني بود كه خوشمزگيش به تمام بستني هاي امروزي مي ارزيد همان موقه هايي كه همه اعضا خانواده روزه ميگرفتند و ارزش قايل بودند.!

براي ارتباط نه وايبري بود و نه واتساپي و..... فقط تلفن كارتي راه ارتباط بود و سربازها و همه با تلفن كارتي سراغ خانواده رو ميگرفتند و معشوقه هاي قديمي هم ،هم همچنين....همان زمان هايي كه ريش ستاري مد بود و ترانه هاي خوانندگان اگرچه با ترس جابه جا مي شد اما چه دلنشين بودند و هستند اما اين روزهاا زير زميني و رو زميني شده اندو غيرقابل گوش دادند....قديم ها همه براي حل مشكلي يك تار سبيل شان را گرو ميگذاشتند كه اين روزها اكثر مردها نه ريش دارند و نه سبيل .... چقدر خاطراتمان رنگشان پريده اينها گفته شد تا ياد آوري خاطرات بشه  تا با هم كمي دفترچه خاطراتمونا ورق بزنيم و اگرچه اين روزها با خود موبايل و تبلت و زيور الات و ...حمل ميكنيم قديم ترها با خود ارزش هاا انساني را حمل ميكرديم.تاريخ : یکشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۳ | 14:39 | نویسنده : مجتبی( 7 )
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است...دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است....

امروز حوالی هوای صبح، عطر نگاهت پرکرده بود همه صحن و سرای خانه را . دارند کوچه ی خیالم را آپاشی می کنند .... خودم را به اشتیاق کوچه رساندم . اگر تو نبودی پس چرا اینقدر صدای درکوبه شبیه تپش تند قلب من بود. اگر تو نبودی پس چرا اینقدر پلک چشم هایم می زند. چرا اینهمه ولولا دارند ماهی های کشیده انگشتانم روی صفحه کلید؟ من باید جایی میان باغچه خانه چند تا دانه نیلوفر بیندازم تا وقتی آفتاب مرا دور ساقه های خشک نرده می پیچد، کسی مرا یاد بی تابی های تو بیندازد.

الهه باران را از زمینگیری اینهمه شهر گرفته ام تا پسینی غریب را با دلتنگی های او عکس دونفره بگیرم.... عکس های کاغذی پاره می شوند.... دوربین های دیجیتال را ویروس می گیرد.... بگو کسی بیاید اینجا تندیس دونفره ای را روی عریانی کوه نقش بزند.

غزلی از بهمنی برایم بخوان تا بدانم که هستی... حرف هایت را با من نجوا کن تا بهار اینجارا زیر درخت های شکوفه زده جشن بگیرم

....وقتی تو باشی دنیا با همه سادگی هایش زیباست.... حتی وقتی روزها دور از تو در صبح گاه چندم آذر ماه تنها به ناگزیری نوشتن کلماتی از تو بسنده می کنم.... وقتی از تو می نویسم دلم را به مهمانی صداقتت دعوت می کنم ...به صداي انرژي زايت....ميدانم!! صدایت انرژی زاست بی آنکه بدانی گاهی شارژه موبایل دلمی....

امروز حال و هوایی دیگر دارد این سرانگشتان باران خورده... هرچه می رقصانمشان بر این حروف متلاشی عطش جانم فرو نمی نشیند... ببین چه شوری دارد انگشت اشاره ام وقتی حروف ساده نام تو را دنبال می کند...تاريخ : سه شنبه ۱۱ آذر۱۳۹۳ | 14:17 | نویسنده : مجتبی( 7 )
باتو، حكايتي دگراين دل ما بسر كند
شب سياه قصه ، را هواي تو سحر كند
باور ما نميشود ، در سر ما نميرود
از گذر سينه ما يار دگر گذر كند
شكوه بسي شنيده ام از دل درد كشيده ام
كور شوم جز تو اگر زمزمه اي دگر كند
چاره كار ما تويي ،‌ ياور و يار ما تويي
توبه نميكند اثر ، مرگ مگر اثر كند
مجرم آزاده منم ، تن به جزا داده منم
قاضي درگاه تويي ، حكم سحر گاه تويي

دلم چقدر زود زود ميگيرد ...روزهايم عجيب ابريست....هر اتفاق ساده اي مرا ياد تو مي اندازد...از چشمان مهربانت هرچه بگويي بر مي ايد چشماني كه تناسب دوستي و غم را روبروي هم مثل يك اينه قرار داده است هر روز كوچه هاي شهر را مي گردم و حس مي كنم تو مرا مي بيني و نفس هاي پر از خاطر و استرسم را حس ميكني و برايم قاب چشمانت را هديه مي فرستي

آسمان به من نگاه ميكند و من به اسمان و هوس باران كرده است بي مروت.... گرچه مي داند باران با كوير غريبه است

کوچه پس کوچه های قديمي، دیوارهای کاهگلی اگر كمي باران ببارد بوی خاک همه جا رو ميگيرد، بوی آدم های قدیم...، آدم هایی که درتنور گلي نان پختند، آدم هایی که دود مدبخ خوردند و آدم هایی که این خشت های قدیمی پوسیده را درست كردند و رفتند... مثل تو كه با خودت دل من رو هم بردي.!!

 

از مشتق گيري كدامين احساسات درهم مان نكته  برداري كنم تا از انتگرال گيري اين همه مجهول، بي تابي دلم را به امدنت گره بزنم و حل كنم

خنده هاي زوركي هم بي فايده است و از بس اين احساسات را در زونكن ذهنم بايگاني كرده ام ظرفيت حافظه ي داخلي و خارجي اش رو به اتمام است و براي بارگيري جديد نياز به حذف قديمي ها دارد كه نمي شود...

رفيق نيمه تمام...

من همين دست انداز هاي روي نوشته هايم است كه پاي دلتنگي هايم رويشان ليز خورد و شكست ...ميداني نبودنت درد كه داشت خرج هم روي دستم گذاشت!!!

ميداني دريا هم درياي وجودت كه ذات وجودش از باران هاي ماه تولدت، بي كران است.. درياي وجودت وقتي هست كه از خانه آلاچيقي چشمانم ژتون دلتنگي هايم را بخري و من را رها سازي....

با خودكار قرمز زير خط هاي مهم رمان زندگيم خط هاي ممتد كشيده ام اونجاهايي كه نبودي را پررنگ تر كشيده ام كه شايد وقتي خوانديش من را بفهمي و دوزاري نبودتت و سكوتت را بيندازد

اگر سنجشي بود مطمين باش تمام دلتنگي هاي دنيا را يك تنه حريف بودم و تمام شعرهايم وزن تو را داشت

اين روزها حال من هم مثل سريال هاي تلوزيون هي بازپخش مي شود يكبار زير باران يكبار درخيابان يكبار و...

د...رفيق من...

به پايان گريه كه مي رسم تو لم داده اي..!!!چنگت مي زنم ...نيستي...خيالي...و خيره مي شوم به نبودنت....تاريخ : یکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۳ | 17:0 | نویسنده : مجتبی( 7 )
گاهي چنان بدم كه مبادا ببينيم....يا اگر بديده رويا ببينيم

من صورتم به صورت شعرم شبيه نيست....بر اين گمان نباش كه زيبا ببينيم

چترم را باد برد، كلاهم را ديروز قاضي كردم بي چتر و بي كلاه باران مي بارد خيس مي شود تنم، اين روزها که جرات دیوانگی کم است بگذار باز هم به توبرگردم بگذار دست کم گاهی تو را به خواب ببینم !بگذار در خیال تو باشم ! ميداني؟علم رابرهم زده ای نبودنت وزن دارد!....تهی... اما سنگین!

 این روزها خیلی برای گریه دلم تنگ است ! برای کنار هم گذاشتن واژه ها٬دست قلمم بیش از آنچه فکر کنی خالی است...و بیش از آنچه فکر کنی احساس می کنم به نوشتن مجبورم ! حالا اما اندیشه ای نیست برای به واژه آوردن.. بگذار حالا كه زندگي زيبا نيست من برف باشم بگذار حالا كه مي گويي با همه صادق نباش من عابر بانك صداقت باشم بگذار وقتي دلت ميگيرد ترانه اي از زبان ابی باشم بگذار....

بگذارنبودنت را با خاطره هايت پر كنم دلم برای این روزها تنگ می شود برای این روزها که لبخند میزني و لبخندت را میچینم بغض کردم چقدر لال ماندم بین حرفهایم... روزی خواهم سوزاند ...خودم را نمی گویم! دلم را می گویم!!! دلم را می سوزانم ... به حال قاصدکی که نمی داند: قصه ی این همه تنهایی را به کجا خواهد برد ..

 تاريخ : سه شنبه ۱۵ مهر۱۳۹۳ | 14:43 | نویسنده : مجتبی( 7 )
این روزها عجیب بر من می گذرد نازنین !... مرثیه نویسی از جنس جغدان شوم مثل سیاهی شب های تا ابد بی سحر شده ام ... مرثیه بر تک تک دوستانم

می گویی: دلتنگی ممنوع!

می گویم: نمی دانم دلتنگی است یا بی قراری، هر چه هست ، بدجوری بر قامت روحم پیچیده.

آتش بزن دلم را ... بسوزانم ... باران گرفته است ... و حسی دوباره از تبار هراس انگیز زندگی ... و یا شاید از تبار نگفته هااا من که دلم هوایی شده است هوای تبار زونکن خاطره ایی را کرده که بوی کاهگل های یکرنگی را می دهند هوای یک شراب نابی که ببردم به ناکجا آبادو باز می گویی:

کاش فراموشم می شد این خاطره ها،چقدر خاطره هست که روحم را زیر و رو می کند

می گویم: روزها می رود و خاطراتش بر جای می ماند، و خاطرات گاهی از هزار گنج ارزشمند، ارزنده تر است، زیرا همیشه در خود درس هایی برای آموختن و نشانه هایی ارزشمند برای ایجاد تغییرات بزرگ دارد.

تازگی ها دیگر همه چیز به چشم زیبا نیست و این بار روی زبانم تاب عباسی درست شده است که می گوید و اینجا چرا اینجوریست و هی بالا و پایین می رود

تبار ما تبار نقاب هاست تباری از دو رنگی ها از حیله ها تبار ما تبار بلوتوث بازی هایست که سن نمیشناسد تبار ما تبار چشم چرانی هاست تبار ما تبار کوچه مردانیست که مردانش در آرایشگاه های زمان زیر ابرو بر می دارند و به تماشای فیلم سینمایی زندگی خود به کارگردانی که نمی دانند گاهی کیست و کجاست می نشینند تبار ما تبار نیست....نه اینکه تبار نباشد اما کاریکاتور خنده داریست که دل را می زند

به چشمان زل زده ام می گویی:

گاهی ناگفته های ساکت از هزار فریاد بلند رساتر است.

ای دل...

باید بسوزانمت! رحم بی رحم..!!!!!!!

یا در قایم باشکمان در اتاقکی که گهگاهی قایم می شوی در را برویت قفل کنم می دانی که؟کوچه مردای قدیم کوچه ی این غریبه هاست انگار دل ها هم صادراتی شده است باید در کدام عطار به دنبال دل اصل Made ایران بگردم دلم تنگ شده برای صمیمیت ساده کودکی که انگار در روح اغلب مردم غایب است.

و می گویی:

چقدر فریاد روی دلم مانده، در آرزوی رهایی.. . .

می گ و ی م:

نازنینم نوشته ات می شوم بر روی کاغذ های کاهگلی چک نویست تا در اجاق عاشق پیر، مادربزرگت بسوزانیمتاريخ : چهارشنبه ۱۲ شهریور۱۳۹۳ | 14:9 | نویسنده : مجتبی( 7 )
هر روز بار می گذاری روی دوشم
نمی فهمی!
وزن دارد این دلتنگی ها..!

.......

حرفهایت لاغرند...
نه اندازه ام می شوند و نه باورم..!!

.......

http://periskeh.mihanblog.com/post/3129#commentlist

http://periskeh.mihanblog.com/post/3136

 تاريخ : یکشنبه ۹ شهریور۱۳۹۳ | 14:37 | نویسنده : مجتبی( 7 )

- هر روز بار مي گذاري روي دوشم؟!!نمي فهمي؟! وزن دارد اين دلتنگي ها!!

- راهت را بگير و برو،اينجا كسي بي نقاب نيست...!

- بعد از تو دگر شاعري نمي كنم...!

- يلدا كه مي شد خوشحال تر بودم چون چند دقيقه بيشتر پيشم بودي....يلدا كه بود...

- بزرگ تر كه شدم لبخند را خوب شناختم بي شخصيت تر از گريه بود..

- يادم را چند سال پيش در كوچه پس كوچه هاي كاهگلي كنار تو جا گذاشتم،برگرد!منتظرم يادم را پس بدهي...!

- تو آشيان من باش،پروازش با من...

- برگ درختان پاييزي عاشق پياده روي انسانها هستند..آنها مچاله شدن را دوست دارند

- اين روزها چشم ها هم دروغ مي گويند چشم هاي شما چطور؟...

- مخم بوي تو دارد، بوي تاريخ تو،بوي دوست داشتن افلاطوني،مخم عتيقه شده است آهاي عتيقه فروش كجايي؟

- جلويت حرفهايم را سر مي برم و قرباني سكوتي مي شوم  كه انگار مصلحت است

- با گرماي نگاهت يخ بغض هايم  را آب كنتاريخ : سه شنبه ۲۴ تیر۱۳۹۳ | 15:30 | نویسنده : مجتبی( 7 )

هایده می خواند:

 تو که نیستی از خودم بیخبرم
کی بیاد و کی بشه همسفرم
دل من از تو جدا نیست
این هوا بی تو هوا نیست
چی بگم از کی بگم وای
دیگه غم یکی دوتا نیست
تو که نیستی از خودم بیخبرم
کی بیاد و کی بشه همسفرم

ودلم ریش ریش می شود خنده هایم درد می کنند درست مثل معده ام وقتی که مسعود از قلبش برایم می گفت بیشتر فکرم در این بود که این احساس هایش هستند که درد میکنند نه قلبش.. من وقتی احساس هایم درد میکند قلبم نمی تواند خون را خوب پمپاژکند مي دانم دلم تنگ است و ثانيه ها هم لنگ لنگان مي روند و اين چقدر زجر آور است.. نوشتن نيازم مي شود!! اما وقتي مي خواهم بنويسم انگشتانم به لكنت مي افتند و دلم به كما مي رود و از داروخانه قرص خواب آور مي گيرم نمي دانم اين قرص ها هم انگار مريضي گرفته اند يا فراموشي... يادشان رفته خواب آورند يا يادآور....... اقيانوس هم كه باشم يادت نا ارامم مي كند اعتراف مي كنم اين همه واژه بيهوده است خاطر يك نگاهت، جايگزين تمام اين جمله هاست.....

تو كه نبودي!سنگ صبورم كه نبود! چند روز پيش بود براي پيدا كردن سنگ صبور سنگ فروش هاي نجف آباد را زيررو كردم نبود كه نبود بيهوده مي چرخيدم تازه به فكر قلبم هم بودم دنبال کسی می گشتم که ريشه هاي قلبم را عصب كشي كند تا نه فرق خوب را بدانم نه بد را..

 به استكان هاي خالي كه مينگرم گلويم به خاطر آب انگورهايي كه با تو نخورده ام مي سوزد این روزها همه فیلسوفند همه یه جوری ریسمان می بافند اما تو بزرگی و افتاده...

 با تو كه باشم چشم هايم گشاد تر مي شوند، بگذار برایت بگویم من با اين چشمان كوچكم چيزهاي بزرگ بزرگ زياد ديده ام

 من حسن علي آقا را ديده ام كه رعيتي مي كند رعيتي از تبار زحمت، مي رود مي آيد و باز زحمت مي كشد با تفكراتي كه خودش دارد! اون هنوز زخمش را با پارچه اي كه درسايدونش داشت مي بندد..... زخم همان است و پارچه هم همان...

 من كودك فال فروشي را ديدم وقتي پرسيدم چه ميكني با خنده اي گفت: از ناداني و حماقت آدم ها تكه ناني در مي آورم...آنها(انسان ها) از كسي كه خود آواره است فرداي خود را مي خواهند

 چوپاني را ديده ام كه از ترس اينكه برهايش گرگ نشوند اسب داري مي كرد مثل گله دار شهرمان مجيد!

 دوستانمان را كه ديده بودي هر كدامشان براي خودشان مترجم قهاري هستند ..هر كدام يك جور هر كسي را ترجمه مي كنند راستي تا يادم نرفته بگويم من هم تازگي ها دارم مترجم مي شوم...هركسي را دوست داري ترجمه كني كافيست به من بگويي با دوستان 4+1 را برگزار مي كنيم

 من خیلی ها را دیده ام دستور زبان و گرامر زندگیشان را از دیگران می گیرند و يا كپي برداري مي كنند

من  تناقض زياد ديده ام..... دلم شور مي زند! اما نه حرفهايم نمك دارند و نه دستانم....

من با چشمانم تويي را ديده ام كه با خيلي ها فرق داري تو مثل هيچكسي....و هيچكس مثل تو نيست..

 بگذریم!! تو که باشی حال این دل خوب است وقتي مي آيي واژه هايم شاعر مي شوند تو كتابي! يك يار مهربان..لذت ديدنت از پشت اين شعرها مال من است  و اين چقدر دوست داشتنيست...كاش مي شد نواي دلت را ضبط كرد تا آهنگساز ها دست به دهان بمانند

هميشه باش چه دور و چه نزديك بودنت غنيمت است

هميشه باش  بودنت را دوست دارممممتاريخ : سه شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۳ | 14:58 | نویسنده : مجتبی( 7 )
بي تو

دنيا

يك حرف اضافه است!

يك اضافه ي اختصاصيِ(1) بي فايده!!

تو كه نباشي

آن در باز باشد يا بسته

هيچ احساسي را قلقلك نمي كند!!!

تو كه نباشي......

پ ن:

  اضافه اختصاصی:

مضاف به مضاف اله تلق دارد و مخصوص مضاف الیه است:مثل چشم محمدتاريخ : یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳ | 15:36 | نویسنده : مجتبی( 7 )

تغییر سبک و روش زندگی اصلی‌ترین علت شکاف نسل‌ها است با ورود وسايل و تکنولوژي‌هاي جديد به كانون خانواده‌ها شاهد اين هستيم که پدر و مادرها و فرزندان ساعت‌هاي زيادي در کنار يکديگر هستند، بدون اينكه حرفي برايهمديگر داشته باشند. امروزه کمتر نشانه‌هايي از آن خانواده‌هايي را سراغ داريم که والدين و فرزندان كنار هم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگي و کاري با هم حرف بزنند و نظرات همديگر را راجع به موضوعات مختلف جويا شوند. در شرايط فعلي روابط موجود ميان والدين و فرزندان به سردي گرائيده و دو نسل به دليل داشتن تفاوت‌هاي اجتماعي و تجربه‌هاي مختلف زندگي را از ديدگاه خودمي بينند و با نگرش خود آن را تفسير مي‌کنند. "نسل ديروزاحساس دانايي و با تجربگي هاي زيادي مي‌کنند و نسل امروز که خواهان تطبيق خود با پيشرفت‌هاي روز است، در برابر آنها واکنش نشان مي‌دهد و چون از پس منطق و نصيحت‌هاي ريشه‌دار و سرشار از تجربه آنها بر نمي‌آيد

آري زندگي بر پايه تفكرات و امكاناتي كه موجود است استوار و برقرار است قديم ترها براي يك سفر حج ماه ها در رفت و آمد بوده اند اما اين روزها به آني از يك جايي به جاي ديگر مي روند در گذشته  روابط گرمتر بود به نحوي كه همه در يك اتاق زير يك چراغ دور هم جمع مي شدند گرم مهر و محبت و اختلاط بودند اما اين روزها همه ي خانه ها مجهز به چندين اتاق و داري سرمايش و گرمايش قوي مي باشند هر كس تنهايي خود را دوست دارد ارتباطات الكترونيكي شده است در گذشته ارزش ها كاملا با امروزمتفاوت بود و كودكان ديروز با همين ارزش ها بزرگ شده اند و كودكان امروز ي با ارزش هايي كه در اين بازه ي زماني رواج دارد رشد مي كنند و اين دو نگرش يكي از دلايل اصلي شكاف نسلهاست

در زمان حال سرعت رشد تکنولوژي، شکاف بين نسل فرزندان و والدينشان راگسترش داده است. براساس اظهارات معاون سازمان بهزيستي کشور ميزان گفتگو در بين اعضاي خانواده در کشور تنها حدود 30 دقيقه است که اين مي‌تواند آسيب‌زا باشد!. فرزندان در مقايسه با والدين با وجود اينکه در يک فضاي باز از نظر فرهنگي،اجتماعي و... زندگي مي‌کنند اطلاعات، گرايش‌ها و رفتارهاي متفاوتي دارند، عوامل متعددي بر اين رفتار تأثيرگذارند و شکاف نسل ها را روز به روز بيشتر مي‌کنند.

 با توجه به آنچه که به‌ آن‌ها اشاره شد مي‌توان گفت جامعه ايران در مرحله‌ گذار تاريخي ، اجتماعي خود قرار دارد و جامعه‌اي که در اين مرحله از زمان  قرار دارد استعداد و شرايط بيشتري براي ايجاد شکاف نسلي دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که يکي از معضلات کليدي و مهمي که  جامعه ايران با آن روبروست، عدم برقراري رابطه ها و تعامل درست ميان نسل‌هاي مختلف است که مي‌تواند باعث بروز مشکلات و بحران‌ها گردد، به صورتي که امنيت و نظم اجتماعي را در جامعه با مشکل مواجه کند. در واقع شکاف بين نسل‌ها وعدم تعامل منطقي بين آن‌ها، از جمله چالش‌ها و دغدغه‌هايي است که هميشه وجود داشته  اما در حال حاضر به دلايل مختلفي شاهد رشد بيش از پيش اين شکاف و عدم توجه کافي به هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي و عدم تعامل مناسب بين فرزندان "نسل جديد" و والدين "نسل گذشته" هستيم. در چنين شرايطي است که زمينه شکاف نسل‌ها ايجاد مي شودو بحران هويت يا بي‌هويتي در جامعه به وجود مي‌آيد که خود مي‌تواند زمينه آشفتگي درجامعه و اجتماع گردد .تاريخ : دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۳ | 14:27 | نویسنده : مجتبی( 7 )

يادش بخير قديم ترها وقتي  شش، هفت سالم بيشتر نبود خوب به ياد دارم  پدر بزرگم را كه پدر سالاري ميكرد.  مادربزرگم را مرتضي صدا ميزد و يا روي تخت بيمارستان وقتي دكتر معالجش ازش سوال كرد اينها كه دورتند بچه هاتونند و پدربزرگم با صداي رسا گفت اينها نوكراي من هستند، بيشتر از دو دهه ميگذرد وهنوز هم كه هنوز است براي  من ( همچو پدرم) عنصر اقتدار و قدرت است. در گذشته پدران ما و شما عنصر اقتدار،قدرت،صلابت،مرد كار،جذبه و... بودند مي خواهيم تفاوت پدران امروزي را با پدران ديروز  بدانيم آيا پدران امروزي رفتارشان درست تر است يا پدران ديروز...

در بعد روانشناسي پدر الگوي اقتداري و پايداري و قدرت در خانواده است و خيلي جاها بر وجود پدري كه بسيار قدرتمند و خود اتكا باشد تاكيد مي كنند تا فرزنداني را تربيت كنند كه براي جامعه مفيد باشند. آري چندين سال پيش پدران ما و پدران قديم بر خانواده خود حكومت ميكردند و ديگر اعضاي خانواده در تحت شعاع پدر بودند پدري كه اگر پسرش را مرد بار نمي آورد انگار رسالتش را به درستي انجام نداده است پدراني كه فرزندان خود را با كار مرد مي كردند و پدري كه نان حلال را با زحمت كارگري به خانه مي آورد.

اگر سريال پدرسالار را يادتان باشد پدر خانواده اسدالله خان(محمد علي كشاورز) يك پدري مهربان و خانواده دوست و با صلابت و خود راي بود پدري كه دوست داشت تمام فرزندان پسرش بعد از ازدواج در خانه پدري در كنار هم زندگي كنند پدري كه با تمام صلابت و خودرايي با همسر خود مهربان و عشقي زيبا بينشان بود. البته پيشترها به صورتي بود كه بين تمام دوستي ها و احساسات احترام هم جايگاه ويژه خود را بين پدر و فرزندان داشت.  بهتر بگويم پدران گذشته بايد قبل از مهرباني و رئوفي جذبه و صلابت و به نحوي مديريت خود را در خانواده حفظ ميكردند پسران اين فرزندان حتي خيلي وقت ها جرات نگاه مستقيم به چشم پدران خود را نداشتند و شايد همين فرزندان ذكور به دليل اينكه از طرف پدر مهرباني هاي زيادي نديدند امروزه به سمت اين رفته اند كه بين خودشان و فرزندانشان مهرباني و رئوفي بيشتري باشد به صورتي كه بيشتر از اينكه پدر و فرزند باشند به سمت دوست بودند مي روند. در دنياي امروزي ما پدران آن حس پدرسالاري را به دوستي فرزندان با پدران خود سوق مي دهند و پدران امروزي فاصله زيادي با پدران قديم و سنتي دارند و در بسيار مواردي از خط اصلي خارج شده اند به صورتي كه پدران مقتدر ديروز به پدران كم اقتدار امروزي تبديل گشته اند كه در مقابل احترام و سكوت در برابر پدر تبديل به درگيري هاي زيادي شده است. به نظر بنده كاش پدران امروزي صلابت و جذبه ي خود را  همراه با چاشني مهرباني بيشتري به روابطشان با فرزندان اضافه ميكردند تا حرمت پدران امروزي بيش از بيش حفظ مي شد

در كل با توجه به تغيير نسل ها و تفكرات انسان ها، در زمان گذشته پدران مقتدرتر بودند و البته مستبدتر اما در زمان ما اينگونه نيست  امروزه بيشتر روابط راحتر از گذشته شده و پدرها مهربان تر و افتادتر از گذشته هستند  كه هم مي تواند مفيد باشد و هم مضر....

در گذشته نقش پدرها در اداره خانواده بسيار پر رنگ بود و ديگران در سايه اي پدر قرار مي گرفتند اما امروزه نقش مادران و فرزندان خيلي پر رنگتر از گذشته شده است خيلي از مادرها هم نقش اساسي در اقتصاد خانواده پيدا كرده اند. كه اين نقش پر رنگ پدر را كمرنگ تر مي كند

حال به نظر شما فرق بين پدران امروز و ديروز در چيست و روش فرزند داري كدام درست تر است و آيا تلفيقي از اين دو مناسب است ؟

پ ن:

امروزه احساس ها،عشق،علاقه،روابط،روند زندگي و...تغيير كرده است به همين منظور در زير شعري از استاد محمد علي بهمني مي آورم.كه خود بيانگر اين موضوع است..!


تعداد
صورت مسأله را تغيير نمي دهد
حدس بزن
چند بار گفته ايم و شنيده نشده ايم
چند بار شنيده ايم و
باورمان نشده است
چند بار ؟

پدرم مي گفت :
پدر بزرگ ات ، دوستت دارم را
يک بار هم به زبان نياورد
مادر بزرگ ات اما
يک قرن با او عاشقي کردتاريخ : شنبه ۳۰ فروردین۱۳۹۳ | 15:38 | نویسنده : مجتبی( 7 )
(درهم و برهم)

مي خواهم از تو نگويم! که حرفهاي خودم بسیار است. همیشه تيرهايم را به سوی تو نشانه گرفته ام و از خودم ساده مي گذشتم. بگذار خودم را در آینه ببينم و نگاهی در خود بیاندازم. استرس مي گيرم مي ترسم با من نباشي.خوب مي فهمي عادت كرده ام.....

بايد بداني؟! ترسم از آن است که چین و چروک های نگارم، از غم تونباشد، که از گذر زمان از اين ساعت هايي كه گرفتارم كردند و حرفاها و روزهاي تكراري باشد .... ،. کودک که بودم، نه غم نان داشتم و نه غم احساسي هر چه بود شوربود و شور....

حیف که خطوط عمر، این ترك هاي حک شده بر پیشانی، اين موهاي سفيد هر كدام به سرعت نور از دیگری بر صفحه ي زندگانی ام سبقت گرفتند و نقش بستند بر نگاري كه چندي پيش كودك بود و چقدر زود آمدند روزهايي كه منتظر آمدنشان بوديم... و هنوز فكر ميكنم همان كودكم و بايد براي پدر و مادرم ناز كنم گرچه سالهاست معني آینه را فهميدم، چه دیر بر خود نگریستم، حال با اين آینۀ زنگار گرفته چه کنم که  وقتي در آن مينگرم حال و روز ام را خراب می کند...

سالها می گذرد کودک دیروز بزرگ شده است وجوان ديروز پيرمرد امروزي.. هنوز برای خیلی از سوالهای دور و برش جوابی نمی یابد...

هنوز هم نمي دانم جواب اين سوالت را كه بيد مجنون سرجوغولوم خاص هنوز به تعظيم كي يه عمر  خميده و رو به خاكه؟

و چرادر صحراي ما وعده درختان تر را به تبرهاي عاشق داده اند!! اينجا هنوز هم بوي رفاقت تبر با درخت نمي آيد كه نمي آيد....

سالهاست در بي خبري مانده ايم و نمي دانم اين همه قاصد كه دور و برمه قراره از چي و كي خبر بيارند .....

زير باران كه مي رفتيم مي فهميدم درد دارد، يك مرد.... نه مي فهميدم يك مرد درد دارد و خوب مي فهميدم درد را... آري بهار كه مي آمد بوي پونه هاي سبز مست مي كرد جانماز اين پيرمرد را ...دشتبان صحرای ما  نامش  حسن بود و نگاه يك كلاغ روي سايبان اين پيرمرد خبر مي آورد خرداد را....... گرچه سالهاست سرد اختلاط شده ايم چون فراموش كرده ايم اين اسد را....و فراموش شد خرداد و پونه های سبز و ....

نيستي خسته ام از بي تو بودن! اما از باتو بودن.... مثل غروب هاي جمعه كه نه مي داني زوج است يا فرد...

خسته ام بوی خوبی به مشامم نمی آید کاش باز کودکی را نفس می کشیدم کاش بوی خوش دامن ننه تمام آرامش های دنیا بود ....نه فکر نان بود و نه فکر یار...

هرچه می کشم از سر دلتنگیست این قلمم از طایفه ی مداد رنگیست هر روز به یه رنگیست مثل آدم ها درگیر همه رنگیست....

روزهايمان تكراري حرفهايمان رويايي ....این روزها مجلس ترحیم در دلهایمان برپاست... مرده دلیم... از این همه غوغا پیداست....

نمی خواهم به واژها تجاوز کنم همینه که هست برای من و مایی که رویاهامون کابوس شده بیش از این انتظاری نیست اینجا نگاه خیلی ها کولی است

بیا دستم را بگیر بیا دستم را بگیر تا یک خمیازه آرامش بکشم بیا دستم را بگیر و ببر در خرمن های عاقبت بخیری تا چلتوک برسد و شاید تاتی تای هایم جواب بدهد...

بيا دست نثرهايم را بگير و راه ببرش تا از اين لكنت تكلم راحت شوم و از يك من دل سير حرف بزنم، بنويسم

بيا دستم را بگير.......تاريخ : یکشنبه ۳ فروردین۱۳۹۳ | 15:12 | نویسنده : مجتبی( 7 )

بوی عیدی،بوی توت بوی کاغذرنگی بوی تند ماهی‌ دودی وسط سفره‌ نو بوی یاس جانماز ترمه‌ی مادربزرگ با اینا زمستونو سر می‌کنم با اینا خستگی‌مو در می‌کنم شادی شکستن قلک پول وحشت کم شدن سکه‌ء عیدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده‌ء لای کتاب با اینا زمستونو سر می‌کنم با اینا خستگی مو در می‌کنم.......

چقدر آرامش اين روزهاي خانه را دوست دارم. حیاط بوی خاک نمناک و گل های همیشه  بهار میدهد. انگار بهاریه هست و من مرثیه می سرایم ! دل است دیگر ! و با این دل چه میشود کرد ؟ مثل آسمان این روزهاست. گاهی پر ابر و گاهی درخشان و گاهی باد خنکی میوزد و گاهی ..

نمیدونم این عقربه های ساعت با هم مسابقه دارند که اینطور دارند لحظه های عمر ما رو رقم میزنند

بوی عید و همون بوی پایان سال یه بوی خاصیه خرید عید خونه تکونی که از همش مهمتره

نمیدونم یه نگاه به دل هامون هم انداختیم ببینیم توش چه خبره نکنه دلمون پر از گرد و غبار باشه و ما نریم سراغش، ما که هرسال خونه تکونی دل میکنیم اگر نمیکردیم دیگه چی میشد

خب:

-     دلم برای ماه اسفند می سوزد که همه منتظر رفتنش هستند هیچ کس لذت بودن در ماه اسفند را درک نمی کند ، تا وقتی هست همه هول رسیدن نوروزند بی صبرانه روزهای اسفند را به امید بهار سر می کنند تا عید همه منتظر رفتنش و فنا شدنش هستند...... دلم برای اسفند می سوزد

-          نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند.

-           نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست اگر چه کوتاهترین شبش یلدا باشد

-          سال نو  می شود  من اما هنوز بوی کهنه گی  زندگی را می شنوم

-          نوروز ایین رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند

-          عروسي‌ عيد است و عيد عروسي‌ است با دامني‌ از سبزه‌ و چارقدي‌ از شكوفه‌هاي‌ صورتي‌ سيب. دف‌ مي‌زند و مي‌خندد و هلهله‌ مي کند و مي آيد

-          کارگردانی است نوروز که می گوید نور ..صدا…حرکت و من برای به دست اوردنت همه نقشهای عالم را بازی می کنم

-          در این نوروز باستانی خیال آمدنت را به آغوش خسته می کشم.......

 سال نو را به همه ی دوستان مجازی و غیر مجازی تبریک عرض می کنم و سالی سرشار از "آرامش" برای همه ي دوستان آرزومندم  ....

 تاريخ : یکشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۲ | 14:52 | نویسنده : مجتبی( 7 )
اين روزها سفت شده ام!

اشك نمي ريزم

خيره مي شوم

به مردماني كه شبيه تو نيستند

روزه ي سكوت ميگيرم

و فقط

مصلحت سكوت را سكوت مي داند...تاريخ : دوشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۲ | 23:18 | نویسنده : مجتبی( 7 )
شهرمان را  از محله پایین تا محله بالا  گز می کنم هرکسی را به سمتی نگران می بینم وبه تو فکر میکنم  و به این روزگارکه این روزها با مردم چه کرده… در خیالم به تو می اندیشم و برایت قصه ای ردیف کرده ام که زیاد دلتنگ این دیار نباشی…

یکی کارمند و دیگری کارگر،یکی کشاورز و دیگری مهندس…هر کسی را می بینم نگران است گاهی بی دلیل وگاهی با دلیل…همه نگرانند…درآمدها به خرج ها نمی خورد…. درآمد وپول که نباشد خواهی نخواهی تاثیر گذار است روی رابطه ها ..شادی ها …تربیت ها…آرامش ها…و…

 همه ساز بی وفایی می زنند و مدعی انسان بودن اند نمی دانم در این گیج بازار به سراغ کدامین دل بروم که بوی خودخواهی ندهد.بوی کلک به مشامت نیاید…

نه در آیین ما بی وفایی نبود بد عادت شده ایم…به خیابان ها که می نگرم نه بوی کاهگل می آید نه بوی صفا .سر که بر میگردانی مردانی می بینی با خود چه کرده اند و دخترانی که دنبال چشمانی ابرو ریز شده می گردند ..

 

یادم به شعر مرحوم شکرالله براتی می افتد:

سده شهری شده اصلا مِ قدیماش دیگه نیس

                                  کدخداش نیس پاکارش نیس ریش سفیدشم دیگه نیس

اون همه رسم و رسوم ناغافلکی او شد و رفت

                                  جاش یه چیزای اومده که مث قدیماش دیگه نیس

همه چی فراوونه هرچی بخوای زود میخری

                                     اما اَ محبتاش یه پوری چی اینجا دیگه نیس

بو برنگی که قدیم داشت حالا دیگه نداره

                                    دیفالاش  م   قدیما چینه ای وکاگلی نیس

دیگه بوی کاگلی هوچ به مشامد نمی یاد

                                     صدای جیر جیرکاش به صحب وپی سین دیگه نیست

تاسکی داره که  م  برق میره کوکولودون

                                     زناشم  مانتوین  چادر  و چاقچور  دیگه  نیست

یه چاچو ورکاری بوود بر سر زنها و حالا

                                  چادر مشکی جاشه شلیته و تومون دیگه نیس

اتومون گشاد دیگه اثر به جایی نبونی

                                   قبا و ار خالاقی  در ور هوشگی  دیگه  نیس

دیگه توی دالونا دولچه دلنگوز نشده

                                 او(اب)   اون  دولچه  م یخ سرد و گوارا دیگه نیست

و….

 همه چیز تغییر کرده نه آینده معلوم است و  نه حال…و همه درگیر و دار ثانیه ها هستند اتوبوس های واحد بالا و پایین می شوند و هیچ کس برای کسی نیست همه به فکر خودشان قدم می زنند. کوچک های دیروز بزرگ شدند و جوانان دیروز پیرمرد همه موبایل دارند راستی پیرمرد همسایه با موبایلش با همسرش که به زیارت رفته بود عشق بازی میکرد و همه سواره می روند و می آیند… همه بوی ادکلن می دهند یکی با اصالت یکی بوی غریبگی اش عجیب آزار می دهد

 قدم می زنم و کودکیمان به یادم می آید .حیف زود خودمان را به دنیای روز نزدیک میکردیم الان توی کوچه محله قدیمیمان هستم همانجا که محله بلندی می نامیدیمش.

بوی دمپخت لاخلی همه جا پیچیده است چه صفایی دارد…ناگهان فرو می نشیند این خیال پوچ با بوی اسپاگتی درچند خانه جلوتر…ناگهان صدایی از گوشی موبایلم شنیدم وایرلس یکی از خانه ها هشدار میداد مبادا وصل بشوی به یکی از مردمان دیار لینچان…

.خوب یاد دارم مادرم نان می پخت آن هم در تنورگلی من هم کودک خانه بودم برادر بزرگم نامه ای از سربازی فرستاده بود و نه من سواد خواندن داشتم و نه مادرم…اشک ریخت تا آمدند برایش خواندند و ارام شد حالا ویچت و تانگو و.. رابطه ها رو راحت تر کرده .

زیاد به دل نگیر اینجا همه چیز هست..رابطه ها سریع برقرار می شود به آنی هم تمام.. زیاد نباید به وجود مرام توجه کرد .. هر روز برنامه ای از اینترنت دانلود می شود  اما برنامه ی صداقت وآرامش هر کاری می کنیم دانلود نمی شود….آری شهرمان بوی جدیدی گرفته است رودخانه هم قهرش گرفته اینجا آب فاضلاب و دود و دم و بارش و آفتاب بازیش می دهند .

نه خری هست و نه قاطری …راستی یابوی حج عباس هم مرد  …کشاورزان هم راحت شده اند همه چیز مکانیزه شده است …نه اینکه کشاورزی مکانیزه شده باشد همه چیز اینطوریست حتی آدم  ها…. احساسات هم مکانیکی شده اند… الکترونیکی رابطه ها برقرار است زیاد حسودی نکن این رابطه مثل کفش های چینی سالنی که برای مسابقات  خریده بودی و ده روز بیشتر دوام نیاوردند هستند

راستی شهرمان ماشین های آکواریومی هم دارد یعنی از سده می برند زرین شهر و بالعکس رنگشان هم زرد است هم رنگ پیراهن سپاهانی که تو ازش متنفر بودی…نمی دانم حتما تاکسی ها هم دلشان پر است از این ماشین های آکواریومی…

شهرداری چی ها هم برای خودشان ساختمانی شیکی درست کرده اند .حسن هم مسئول شده است و همه چیز همان است وهمان فقط وضع خیلی بهتر شده است …کارهایی هم می کنند مثلا کوچه ی عصاری را خیابان کرده اند …کناره اشکفت حاج محمود را .همان درهه را پارک کردند کاشکی بودی و می دیدی  کناره کوه کولادان را پارک درست کرده اند راستی پیاده روی هم اینجا مد شده است شبهای تابستان همین پارک ها غلغله می شود .

داشت یادم می رفت پارک بانوان هم در حال احداث بود که شورای جدید مکانش را نپسندید ..حرف شورا شد زیاد تعجب نکن  اردشیر و مجتبی هم شورا شدند…می دانم تو هم بودی خوشحال می شدی…

رودخانه هم حسابی کم آب است..فاضلاب شهر هم به بالای سد آب بند همونجا که خیلی وقت ها می نشستیم و نمای زیبایی هم داشت،می ریزد …وقتی می بینیش دلت می گیرد…

راستی مغازه حاج مانده علی دری را یادت هست با آن ماهی های کاکائویش، حاج مانده علی خدابیامرز هم مرد… مغازه عباس دکون دار را چطور  اون هم خاطره شد ….دیگر کسی سماورش که خراب شد نه استادنجاتی هست که سماورش را درست کند نه مردم این روزگار رغبتی برای درست کردنش نشان میدهند شهر پر از فروشگاه های بزرگ بزرگ شده است و حتی مردمان غریب هم برای خرید ،میل به اینجا پیدا می کنند

اما هنوز هم که هنوز است  از بالای کوه به شهر می نگرم در انتهای یک خیابان شهر محو می شود محو محو می شود اندیشه بسیار نجیب حس مالکیت می دهد گرچه دو سه خیابان بیشتر نداشته باشد..نگاهم را کوتاه کند

این روزها برای هم بودن و به یاد هم بودن مثل گذشته ها نیست …. مفید بودن  کمی سخت است و… جستجو در کردار نیک هم ای…..همه عادت کرده اند پول خودشان را به حرکت در آورند و همه  انتظار سود دارند گرچه اینها می آید و می رود  و تغییر می کند اما چیزی که می ماند یک خط خوبی است و یک خط بدی این تغییر پذیر نیست ..

پس دلت نگیرد این حوالی خبری نیست این حوالی چیزی گرمت نمی کند ….  • آی تی ایران
  • بند باز